Servicii

15 iulie 2016

Asistenţă financiară investiţională:

•  Identificarea surselor de finanţare active prin încadrarea proiectului în operaţiunea corespunzătoare;
•  Verificarea încadrării Beneficiarului în toate criteriile de eligibilitate;
•  Verificarea încadrării elementelor de cost (echipamente, construcţii, licenţe, servicii etc) ce vor face obiectul viitorului proiect, în categoriile cheltuielilor eligibile specifice.

grow-your-business

Confirmarea eligibilităţii solicitantului şi eligibilităţii cheltuielilor nu garantează 100% reuşita unui proiect.

Pentru a stabili dacă un proiect are şanse de succes este necesară o analiză realistă. În general, această analiză constă în simularea punctajului pe care îl poate obţine proiectul propus, în baza grilei de evaluare specifice.

Efectuarea acestei operaţiuni reprezintă o utilizare eficientă a resurselor financiare şi de timp, în cazul în care, după simulare rezultă că proiectul nu poate obţine punctajul minim de calificare.

O astfel de abordare oferă Clientului certitudinea că proiectul depus are şanse reale de reuşită.

Asistenţa financiară investiţională reprezintă prima fază a colaborării Beneficiar – Consultant. În această prima fază consultanţa este gratuită:

figura-1

Dacă punctajul obţinut în urma simulării confirmă şansele de succes ale viitorului proiect, societatea noastră va înainta către client o ofertă de colaborare, aceasta urmând a fi finalizată prin semnarea contractului de consultanţă care va defini obiectivele misiunii de consultanţă.

Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea de granturi (din fonduri europene şi/sau naţionale):

dosar-consultanta-accesare-fonduri-europene

• cererea de finanţare;
• plan de afaceri;
• studiu de prefezabilitate şi fezabilitate;
• analiza economico-financiară;
• analiza cost-beneficiu;
• asistenţă pentru obţinerea documentelor suport;
• asamblarea proiectului şi depunerea la autoritatea competentă.

Asistenţă pentru managementul proiectului şi raportare:

• asistbanner-doing-businessenţă în vederea elaborării dosarelor de achiziţii şi monitorizarea procedurilor de achiziţie;
• asistenţă în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate;
• întocmirea cererilor de rambursare/de plată şi a documentelor justificative;
• elaborarea rapoartelor trimestriale în perioada de implementare;
• elaborarea rapoartelor anuale în perioada de monitorizare (durabilitate);
• întocmirea oricăror altor situaţii, analize, rapoarte legate de proiect;
• asistarea Clientului în cadrul misiunilor de verificare pe teren efectuate de autorităţile finanţatoare.