PNDR 2014 – 2020
Măsura 6
Sub-măsura 6.4

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – “Europa investește în zonele rurale”.PNDR are 20 (douăzeci) de măsuri prioritare, fiecare măsură fiind atent structurată în sub-măsuri care contribuie la realizarea unuia sau a mai multor domenii de intervenţie.

În secţiunea 2014-2020 se acordă sprijin financiar nerambursabil cu ajutorul a 9 (nouă) măsuri prioritare.

pndr-2014-2020-wp

Măsura 6 – Sub-măsura 6.4 – destinată Microîntreprinderilor şi Întreprinderilor mici din mediul rural

 În perioada următoare Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va lansa apelul de proiecte pentru Măsura 06 Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor, vizând Domeniile de intervenţie 5C – Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bio-economiei şi 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, aplicabile pentru Sub-măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Sub-măsura 6.4 acordă sprijin în valoare de 85,00 mil Euro pentru investiții microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale, precum şi pentru fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice.

Scopul sprijinului acordat prin această sub-măsură este acela de a stimula mediul de afaceri din mediul rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale, la dezvoltarea celor deja existente în regiunile NE, SE, Sud Muntenia, SV Oltenia, NV, V şi Centru.

Pentru Sub-măsura 6.4 se acordă finanțare doar pentru anumite tipuri de investiţii, astfel sunt eligibile următoarele categorii de activităţi:

  • Activități de producție – producerea şi comercializarea produselor neagricole;
  • Activități meșteșugărești – activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole;
  • Activități turistice – infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, activităţi de agrement;
  • Furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților;
  • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în vederea comercializării.

NU se acordă finanțare persoanelor fizice neautorizate şi investiţiilor pentru:

  • prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi;
  • procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
  • producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică

Sprijinul financiar nerambursabil acordat reprezintă contribuția programului la finanțarea unei investiții, acesta fiind în procent de 70% din valoarea eligibilă a investiției, existând posibilitatea de a fi majorat la 90%, dacă una din cele două condiţii este îndeplinită:

  • solicitantul desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
  • fermierii care îşi diversifică activitatea de bază, agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole

Dacă solicitantul se încadrează într-unul dintre cazurile de mai sus, sprijinul se majorează direct la 90%. Nu există intensităţi intermediare.

Pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare, acesta fiind estimat (autoevaluare, prescoring) pe propria răspundere de către solicitant.

 Valoarea eligibilă este de maximum 200.000,00 euro, respectiv 100.000,00 euro în cazul întreprinderilor care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri.

Informaţii complete şi detalii puteţi consulta accesând link-ul:

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole