Ajutoare de stat pentru investiţii 2014 – 2020
HG 807/2014

Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, are preconizat pentru schema aprobată prin HG 807/2014 un buget anual maxim de 638 mil. lei (aprox. 145 mil. euro), mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

Schemele de ajutor de stat sunt o soluție viabilă de investiție, multe companii beneficiind de fonduri nerambursabile. În ultimii 6 ani au fost alocate, prin acorduri de finanțare, aproximativ 1 mld. de euro și s-au creat prin investițiile realizate peste 25.000 de locuri de muncă. Pentru 2014-2020 au fost alocate 1,2 miliarde euro, iar ajutorul de stat acordat de statul român unui beneficiar poate ajunge până la 50% din cheltuielile investiției și la o valoare de 37,5 milioane euro.

Programul Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii 2014 - 2020

 HG 807/2014 – destinată IMM-urilor şi întreprinderilor mari

Ministerul  Finanțelor Publice  anunță  deschiderea  unei  noi  sesiuni  de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza  H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 – 22.08.2016.

HG 807/2014 – Schema de ajutor de stat – Stimularea investiţiilor cu impact major în economie a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014-31.12.2020 şi a Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Sunt eligibile investiţiile care  se realizează în TOATE sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 8072014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” – Anexa 1 la Ghidul specific (anexată), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

A. Investiţii în active corporale:

  • construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
  • instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi

B. Închirierea construcțiilor existente și realizarea de construcții noi

C. Investiţii în active necorporale – brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Alocarea de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, se acordă astfel:

  • pentru regiunile de dezvoltare din Nord Est, Sud, Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest, Centru intensitatea maximă alocată pentru sesiunea 2014-2020 este de 50%, nivelul maxim al ajutorului de stat fiind de 40,99 mil. euro;
  • pentru regiunile de dezvoltare din Vest şi Judeţul Ilfov intensitatea maximă alocată pentru sesiunea 2014-2020  este  de  35%, nivelul maxim al ajutorului de stat fiind de 27,56 mil. euro;
  • pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti intensitatea maximă alocată este de 15% pentru sesiunea 2014-2017, respectiv 10% pentru sesiunea 2018-2020, nivelul maxim al ajutorului de stat fiind de 33,55 mil. euro.

Pentru a fi considerat eligibil, proiectul de investiții trebuie să aibă valoarea totală de minim 44 mil. lei (aprox. 10 mil. euro).

Ajutorul de stat solicitat NU poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.

Informaţii complete şi detalii puteţi consulta accesând link-ul:

http://www.mfinante.gov.ro/hg807.html?pagina=domenii