Elaborarea documentaţiei necesare

27 iulie 2016

documentaie-accesare-fonduri-europene

Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea de granturi (din fonduri europene şi/sau naţionale):
• cererea de finanţare;
• plan de afaceri;
• studiu de prefezabilitate şi fezabilitate;
• analiza economico-financiară;
• analiza cost-beneficiu;
• asistenţă pentru obţinerea tuturor documentelor suport pentru dosarul cererii de finanţare;
• asamblarea proiectului şi depunerea lui la autoritatea competentă.