Despre Noi

15 iulie 2016

“Unde este o necesitate, trebuie să fie o posibilitate” Titu Maiorescu

ELFESAN este o societate care oferă servicii de consultanţă în afaceri şi management, cu experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile. Echipa de consultanţi este formată din profesionişti care şi-au propus să vină în sprijinul antreprenorilor din România, prin identificarea celor mai bune soluţii de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor.

consultanta-financiara

Societatea este infiintaţă în anul 1996, iar în domeniul serviciilor de consultanţă activează din anul 2008.

REZULTATE:

    bullValoarea totală a proiectelor implementate de către societatea noastră este de 58 milioane €;

    bullFonduri nerambursabile obţinute: 24 milioane €;

    bullLocuri de muncă create în cadrul proiectelor implementate: 350 de noi locuri de muncă.

MISIUNE
Misiunea noastră este să oferim sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a afacerilor clienţilor noştri.

VIZIUNE
Viziunea noastră este ca proiectele asistate de echipa noastră de consultanţi să aibă ca rezultat dezvoltarea IMM-urilor din România şi crearea de plus valoare pentru clienţi, angajaţi, parteneri.

PRINCIPII
Regula de aur după care ne ghidăm întreaga activitate este – “Munca este victorie” (Ralph Waldo Emerson), şi tocmai de aceea alături de clienţii noştrii am descoperit adevărata valoare a succesului.
Raţiunea de a oferi tot ceea ce am dobândit pe parcursul perfecţionării noastre este un motto cu care ne prezentăm, o caracteristică de bază a echipei noastre, care pune la dispoziţia Clientului toate cunoştinţele pentru a-i oferi acestuia satisfacţia realizării proiectelor, ce îl vor ridica pe o treaptă mai înaltă a aspiraţiilor sale.

grafic-fonduri-europene

E ducaţia permanentă – mai multă cunoaştere, mai mult success;
L ucrul în echipă – colaborăm în mod eficient pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite;
F lexibilitatea – reacţionăm rapid şi cu flexibilitate la nevoile clienţilor;
E xperienţă – know-how-ul este baza succesului;
S uccesul – prin perseverenţă şi cunoaştere asigurăm succesul planurilor        dumneavoastră;
A preciere – respectăm opiniile şi ideile diverse şi le apreciem când sunt argumentate;
N ormare – utilizăm resursele financiare, de timp şi umane eficient şi responsabil.