CLIENŢI

29 iulie 2016

LEMET S.R.L. - JUDEŢ PRAHOVA

Proiectul a constat în dezvoltarea unităţii economice de producție capabile să îşi diversifice activitatea şi să abordeze categorii noi de produse prin achiziţionarea a 37 de echipamente de producție complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 10,42% şi o creştere a exportului cu 10,20%, iar asupra comunității locale oferirea a 27 noi locuri de muncă și menținerea celor 517 locuri de muncă existente, într-un interval de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

LEMET S.R.L. – JUDEŢ PRAHOVA

Proiectul a contribuit la dezvoltarea capacităţii de producţie pentru a produce mobilier „best-fit-for-purpose”, cu linii de producţie flexibile şi adaptabile, şi cu un sistem eficient de monitorizare a producţiei prin achiziţionarea a 8 echipamente performante şi a 8 licenţe software pentru proiectare şi licenţe ERP, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 23% şi o creştere a exportului cu 15,05%, iar asupra comunității locale oferirea a 10 noi locuri de muncă și menținerea celor 399 locuri de muncă existente, într-un interval de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

PIETTA GLASS WORKING S.R.L. – JUDEŢ PRAHOVA

Proiectul a condus la modernizarea sistemului de producţie prin integrarea celor mai noi tehnologii din domeniul prelucrării sticlei, prin intermediul a 3 echipamente performante de tăiere a sticlei cu jet de apă şi de prelucrare a acesteia, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 6,07%, iar asupra comunității locale oferirea a 10 noi locuri de muncă și menținerea celor 236 locuri de muncă existente într-un interval de trei ani de la finalizarea implementării proiectului.

IMPRIMERIA ARTA GRAFICA S.A. – MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul a constat în modernizarea unităţii de producţie a companiei prin achiziţionarea a 5 echipamente de producţie complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, inclusiv software aferente a două echipamente şi implementarea unei soluţii software integrate pentru domeniul tipografic care asigură un management performant al tuturor resurselor din sistem, o planificare riguroasă a producţiei şi o gestionare completă a costurilor estimate şi realizate. Aceste dotări au permis diversificarea gamelor de produse realizate, îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 11,18%, iar asupra comunității locale oferirea de 12 noi locuri de muncă și menținerea celor 114 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării proiectului.

IMPRIMERIA ARTA GRAFICA S.A. - MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul a contribuit la modernizarea unităţii de producţie a companiei prin achiziţionarea a 2 echipamente specifice de fălţuit şi de termocoasere, complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, care au condus la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 2,05%, iar asupra comunității locale oferirea de 2 noi locuri de muncă și menținerea celor 114 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării proiectului.

CONFLUX S.A. - MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul a contribuit la modernizarea şi dezvoltarea activităţii societatii, care are ca obiect principal de activitate producţia de confecţii textile cu grad ridicat de complexitate şi un înalt nivel calitativ. Prin valorificarea oportunităţilor oferite de Programul POS CCE, implementarea proiectului a permis reorganizarea şi optimizarea spaţiilor, completarea şi creşterea rentabilităţii instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor tehnologice existente, rezultând un obiectiv economic modern, competitiv, cu impact pozitiv asupra imaginii / eco-sistemului zonei şi care se află societatea, atractiv atât pentru clienţi /parteneri, cât şi pentru forţa de muncă ce urmează a fi angajată. Astfel, a fost reabilitată, modernizată şi retehnologizată o unitate de producţie însumând cca. 3850 mp şi au fost achiziţionate 51 de utilaje şi echipamente de producţie cu grad tehnologic foarte ridicat, de ultimă generaţie, ce vor contribui la o creştere semnificativă a productivităţii societăţii. Impactul puternic pozitiv al proiectului se va materializa într-un interval de 3 (trei) ani de la implementare atât asupra societăţii comerciale – prin creşterea cifrei de afaceri cu min. 12%, cât şi asupra comunităţii locale – prin menţinerea locurilor de muncă existente şi prin crearea a min. 14 noi locuri de muncă.

INOVALABEL S.R.L. – JUDEŢUL IAŞI

Proiectul a contribuit la creşterea competitivităţii societăţii prin achiziţionarea a 4 echipamente de producţie specifice, înalt tehnologizate şi automatizate, care permit diversificarea gamelor de produse realizate. Aceste dotări au condus totodată la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic şi au ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 10,07% şi o creştere a exportului cu 10,50%, iar asupra comunității locale oferirea a 5 noi locuri de muncă și menținerea celor 69 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării proiectului.

BIGPRINT ROMANIA PRINTING HOUSE S.A. - MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul a contribuit, prin dotarea capacităţii de producţie cu 1 echipament performant (imprimantă digitală de mare capacitate pentru imprimarea de materiale în rolă de format mare (lățime de 3,2 m) pe bază de tehnologie Latex), la extinderea activităţii şi diversificarea segmentului de tipărituri în special a celor de mari dimensiuni, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 10,14% iar asupra comunității locale oferirea a 5 noi locuri de muncă și menținerea celor 22 de locuri de muncă existente într-un interval de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

BIGPRINT ROMANIA PRINTING HOUSE S.A. - MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul contribuie la creşterea competitivităţii şi productivităţii societăţii, întărirea poziţiei pe piaţa din domeniul tipăriturilor digitale cu scop promoţional şi publicitar prin crearea de noi produse pentru publicitatea indoor, producţie de packaging din materiale inovative şi produse inovative, Display&POS. Noile produse sunt obţinute prin dotarea societăţii cu 2 echipamente ce deţin cele mai moderne şi eficiente tehnologii existente pe piaţă şi permit adaptarea ofertei la cerinţele clienţilor, prin furnizarea de lucrări tipografice la standarde înalte de calitate în condiţiile asigurării unei cote optime de profit, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 10,08% şi o creştere a exportului cu 10,39 %, iar asupra comunității locale oferirea a 2 noi locuri de muncă și menținerea celor 35 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

STYLE CONSTRUCT S.R.L. – JUDEŢ GIURGIU

Proiectul contribuie la consolidarea şi dezvoltarea poziţiei societăţii pe piaţa lucrărilor de construcţii prin integrarea în activitatea de producţie a elementelor prefabricate din beton – tuburi din beton armat. Aceste realizări sunt posibile şi datorită celor 8 echipamente tehnologice achiziţionate în cadrul proiectului şi noua hală de producţie, de asemenea, construită în cadrul proiectului. Aceste dotări au ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 11,78% , iar asupra comunității locale oferirea a 17 noi locuri de muncă și menținerea celor 67 locuri de muncă existente, într-un interval de trei ani de la finalizarea implementării proiectului.

BEST PRINT SERVICES S.R.L. – MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Proiectul a presupus modernizarea activităţii de producţie a societăţii prin dotarea cu 9 echipamente moderne, complex tehnologizate şi cu 8 licenţe software care fac parte din sistemul integrat şi automatizat pentru controlul şi standardizarea procesului de producţie. Aceste dotări au condus la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic şi a făcut posibilă diversificarea gamei de produse realizate de societate, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 10,24%, iar asupra comunității locale oferirea de 9 noi locuri de muncă și menținerea celor 161 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării proiectului.

GRAFOPRINT S.R.L. – JUDEŢ TIMIŞ

Proiectul a contribuit la modernizarea unităţii de producţie a companiei prin achiziţionarea a 4 echipamente de ultima generaţie, care au permis diversificarea gamelor de produse realizate, prin adăugarea la gama sortimentală a etichetelor digitale imprimate din rolă în rolă şi a etichetelor finisate cu mai multe înnobilări, conducând la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic şi având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 11,79%, iar asupra comunității locale oferirea de 4 noi locuri de muncă și menținerea celor 74 locuri de muncă existente, într-un interval de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării proiectului.

SOREL S.R.L. – JUDEŢ SIBIU

Achiziţionarea a 2 echipamente performante specifice activităţii de producere a tipăriturilor digitale cu scop promoţional şi publicitar de mici şi mari dimensiuni a condus la dezvoltarea capacităţii de producţie a societăţii, prin extinderea şi diversificarea activităţii, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 10,4% , iar asupra comunității locale oferirea a 3 noi locuri de muncă și menținerea celor 17 locuri de muncă existente, într-un interval de trei ani de la finalizarea implementării proiectului.

FIMPLAST IMPEX S.R.L. – JUDEŢ PRAHOVA

Proiectul a contribuit la modernizarea unităţii de producţie existente a societăţii prin achiziţionarea a 6 echipamente complexe, înalt tehnologizate şi automatizate pentru fabricarea ambalajelor din polipropilenă, care au permis diversificarea gamei de produse realizată. Aceste dotări au condus la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic şi au ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 10,19%, iar asupra comunității locale oferirea a 5 noi locuri de muncă și menținerea celor 41 locuri de muncă existente, într-un interval de trei ani de la finalizarea implementării proiectului.

ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO GIURGIU S.A. – JUDEŢ GIURGIU

Proiectul a contribuit la creşterea capacităţii de execuţie a lucrărilor de reţele şi instalaţii electrice de calitate şi la costuri reduse, prin retehnologizarea şi modernizarea activităţii cu 5 echipamente tehnologice specifice, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri cu 10,2%, iar asupra comunității locale oferirea a 4 noi locuri de muncă și menținerea celor 60 locuri de muncă existente, într-un interval de trei ani de la finalizarea implementării proiectului.