Asistenţă pentru managementul proiectului şi raportare

27 iulie 2016

asistenta-management

• asistenţă în vederea elaborării dosarelor de achiziţii şi monitorizarea procedurilor de achiziţie;
• asistenţă în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate;
• întocmirea cererilor de rambursare/de plată şi a documentelor justificative;
• elaborarea rapoartelor trimestriale în perioada de implementare;
• elaborarea rapoartelor anuale în perioada de monitorizare (durabilitate);
• întocmirea oricăror altor situaţii, analize, rapoarte legate de proiect;
• asistarea Clientului în cadrul misiunilor de verificare pe teren efectuate de autorităţile finanţatoare.