Asistenţă financiară investiţională

27 iulie 2016

Asistenţă financiară investiţională:

• Identificarea surselor de finanţare active prin încadrarea proiectului în operaţiunea corespunzătoare;
• Verificarea încadrării Beneficiarului în toate criteriile de eligibilitate;
• Verificarea încadrării elementelor de cost (echipamente, construcţii, licenţe, servicii etc) ce vor face obiectul viitorului proiect, în categoriile cheltuielilor eligibile specifice.

Asistenţă-financiară-investiţională2

Confirmarea eligibilităţii solicitantului şi eligibilităţii cheltuielilor nu garantează 100% reuşita unui proiect.
Pentru a stabili dacă un proiect are şanse de succes este necesară o analiză realistă. În general, această analiză constă în simularea punctajului pe care îl poate obţine proiectul propus, în baza grilei de evaluare specifice. Efectuarea acestei operaţiuni reprezintă o utilizare eficientă a resurselor financiare şi de timp, în cazul în care, după simulare rezultă că proiectul nu poate obţine punctajul minim de calificare. O astfel de abordare oferă Clientului certitudinea că proiectul depus are şanse reale de reuşită.

Asistenţa financiară investiţională reprezintă prima fază a colaborării Beneficiar – Consultant. În această prima fază consultanţa este gratuită:

figura-1

Dacă punctajul obţinut în urma simulării confirmă şansele de succes ale viitorului proiect, societatea noastră va înainta către client o ofertă de colaborare, aceasta urmând a fi finalizată prin semnarea contractului de consultanţă care va defini obiectivele misiunii de consultanţă.